Vragen en antwoorden over het OBI+ 100%

Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen OBI+ staat voor een rechtvaardige en leefbare samenleving, waarin de gezondheidszorg en een zorgdekking volgens de hoogste geneeskundige normen voor alle mensen zekergesteld wordt van de geboorte tot aan de dood.

Zullen door een Onvoorwaardelijk Basisinkomen niet nog meer buitenlanders het land binnenkomen?
Dat is niet te verwachten, omdat buitenlanders pas een aanspraak op het OBI kunnen maken, als zij minimaal 3 jaar legaal in het land gewoond hebben en daarbij ook hebben gewerkt.

En hoe worden toekomstige vluchtelingen behandeld?
Vluchtelingen zullen bijdragen in natura ontvangen, om hen de noodzakelijke hulp te kunnen bieden die zij nodig hebben. Verder moet men wetgeving in gang zetten, zodat vluchtelingen zo snel mogelijk kunnen gaan werken.

Wordt de sociale zekerheid afgeschaft door de invoering van het Onvoorwaardelijk Basisinkomen?
Nee, natuurlijk niet. Ons model OBI+, dat als grondrecht in de grondwet wordt opgenomen, zal de sociale zekerheid moderniseren en vereenvoudigen, zodat sociale achteruitgang en armoede in de toekomst niet meer voor kunnen komen.

Zullen hulpbehoevende mensen dan minder geld ontvangen?
Nee, niemand zal minder ontvangen dan nu het geval is.

Wordt dan het verzorgingsgeld afgeschaft?
Nee, per verzorgingsniveau zal het OBI+ rond de 20% verhoogd worden. Daarmee wordt de vrijheid gecreëerd om te bepalen of een hulpbehoevende thuis of in een verzorgingstehuis opgevangen en verzorgd wordt.

Heeft het überhaupt zin om een Onvoorwaardelijk Basisinkomen maar in een land in te voeren?
Ja, natuurlijk heeft het zin. Omdat er nog steeds armoede en dakloosheid bestaan, kunnen we zien dat er in het huidige stelsel nog iets niet klopt. We moeten laten zien, hoe eenvoudig de omzetting naar de invoering van een menselijk OBI kan zijn en welke positieve effecten op de hele samenleving hieruit kunnen ontstaan.
We staan uitgebreid met andere landen binnen en buiten Europa in contact om als tweede stap een Europees en als derde stap een wereldwijd Onvoorwaardelijk Basisinkomen mogelijk te maken.

Wat verandert er aan de lopende pensioenen?
Omdat het Onvoorwaardelijk Basisinkomen het bestaande pensioenstelsel vervangt, zullen alle pensioenen, die lager als het Onvoorwaardelijk Basisinkomen zijn, naar de hoogte van het OBI stijgen en al verworven hogere pensioenrechten zullen gewoon worden uitbetaald.

Wie gaat er dan nog werken?
Iedereen, omdat elke activiteit ook werk is. Geld is maar een van de vele redenen, waarom mensen iets doen. De meeste arbeidsuren worden altijd al onbetaald verricht, zelfs in de huidige tijd: in het huishouden, bij de verzorging van familieleden, bij het opvoeden van kinderen of bij vrijwilligerswerk. Mensen werken, omdat ze zinvol bezig willen zijn, omdat ze iets bijzonders willen bereiken of gewoon omdat ze waardering willen krijgen. Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen zorgt er om te beginnen voor dat ieder mens weer mens kan zijn. Met het OBI hebben duurzame economische kringlopen een echte kans.

Wordt dan niet alles duurder?
Elk jaar wordt bijna alles altijd duurder, dat noemt men inflatie. Het feit dat alles altijd duurder wordt ligt aan het bestaande monetaire systeem zelf. We kennen deze systeemfouten en zij zullen in de tweede fase door een hervorming van het monetaire systeem worden gecorrigeerd.

Hoe hoog is het OBI voor kinderen?
Bij minderjarigen wordt het OBI in twee gedeeltes uitbetaald. De ouders van minderjarigen ontvangen 50% van het OBI voor volwassenen. De overige 50% worden gespaard en worden op hun 18de op de eigen bankrekening van het kind overgemaakt om zo een ideale start van hun volwassen leven mogelijk te maken.

Ontvangen alle buitenlanders in ons land ook het OBI?
In principe ontvangen alle burgers het – vanwege de vrijheid van verkeer binnen de EU – echter zal het voor de buitenlanders tot de volgende regeling komen.

Buitenlanders ontvangen ook het OBI wanneer:
Zij bij de ingangsdatum al minimaal 10 jaar legaal in het land leven of minimaal 3 jaar legaal hier gewerkt hebben.
Na de ingangsdatum moet men minimaal 3 jaar legaal in het land gewerkt hebben om als buitenlander aanspraak op het OBI te kunnen maken.
Het OBI geldt voor buitenlanders alleen zolang zij ook in het land verblijven.
Zou er in het geboorteland van de buitenlander ook een OBI ingevoerd worden, dan verliest diegene zijn recht op het OBI, omdat er maar een uitbetalingsplaats kan zijn (zie de 10de voorwaarde).

Kan ik ook een paar jaar in het buitenland gaan wonen en daar dan mijn OBI ontvangen?
Ja, natuurlijk. Het OBI geeft mensen de vrijheid om een zelfstandig leven te leiden en daarbij hoort ook zelf te kunnen bepalen waar en hoe men leven wil.

Een goed idee? Zo ja, dan verheugen wij ons op uw ondersteuning.
Maak deel uit van de beweging en spreek je mening uit! – of nu meedoen.