hervorming van het monetaire stelsel

HUIDIG FINANCIEEL SYSTEEM

Geld wordt vandaag de dag gezien als iets wat in beweging moet blijven, wat moet circuleren.

Geld wordt gevraagd van mensen door middel van belastingen (belastinginkomsten),

zodat andere mensen er een sociaal voordeel van hebben

of er wordt geïnvesteerd (in bijvoorbeeld infrastructuur of scholen).

Deze procedure is op zich beperkt.

NEUTRAAL GELDSYSTEEM

Geld is een rivier die moet blijven stromen,

zonder belasting en zonder rente.

De nationale banken betalen mensen een onvoorwaardelijk basisinkomen, zodat iedereen zich vrij kan ontwikkelen.

De Nationale Bank beheert andere overheidsuitgaven.

Dit wordt gedaan voor vrijheid van mensen, gerechtigheid en de natuurlijke economische cyclus.

Vindt u dit een goed idee? Zo ja, dan kijken we uit naar hun steun.
Maak deel uit van de beweging en spreek je mening uit! – of nu meedoen.
Download:
PNG Neutraal Geldsysteem | PDF Neutraal Geldsysteem