ONVOORWAARDELIJK BASISINKOMEN OBI+

Ubi+

VREDE + VRIJHEID + GERECHTIGHEID + TIJD + DEMOCRATIE

HET NIEUWE GENERATIEVERDRAG
DAT MENSEN EN LANDEN VERBINDT.

MET HET OBi+ KUNNEN VREDE, VRIJHEID EN WELZIJN VOOR ALLE MENSEN VAN DEZE WERELD MOGELIJK GEMAAKT WORDEN.

PAS WANNEER ZOWEL SOCIALE ALS FINANCIËLE ZEKERHEID GEGARANDEERD ZIJN, KAN HET GOEDE IN MENSEN HEERSEN.

Gebaseerd op het model – Obi+ – hebben mensen van over de hele wereld zich tot doel gesteld, een humaan OBi in alle landen van de wereld in te voeren.

CONCEPT VAN HET MODEL “OBi+”

– INDIVIDUELE WETTELIJKE AANSPRAAK
Ongeacht of u alleen of met anderen woont, of uw getrouwd bent of niet.
– ZONDER BEPALING VAN DE BEHOEFTEN
Iedereen kan er aanspraak op maken, ongeacht inkomen en vermogen.
– ONVOORWAARDELIJK
Het wordt – net als de liefde – zonder tegenprestatie verleend.
– BESTAANS- EN DEELNAMEGARANTIE
Het verzekert het bestaan en volledige deelname aan het sociale en culturele leven.

– SOCIALE ZEKERHEID
Het garandeert de beste ongevallen- en ziektekostenverzekering voor iedereen.
– ZORGTARIEF BIJ SPECIALE BEHOEFTEN
Per zorgniveau neemt de OBi met 20% toe.
– KAN NIET IN BESLAG WORDEN GENOMEN
– WAARDEVAST

– HOOGTE VAN HET ONVOORWAARDELIJK BASISINKOMEN
OBi formule:
Minimuminkomen of minimumloon
plus 100% welvaartaandeel
= OBi+

– PLAATS VAN UITBETALING
De uitbetaling kan slechts in één land geschieden, om een dubbele betaling te voorkomen – ongeacht waar men verblijft. Hierbij is het land van herkomst van de burger doorslaggevend. In het geval van een dubbele nationaliteit is de geboorteplaats bepalend.

Vragen en antwoorden over het onvoorwaardelijke basisinkomen

DE FINANCIERING
De financiering van een onvoorwaardelijk basisinkomen is niet belangrijk – omdat er genoeg geld is. Geld zelf heeft geen waarde en dankzij de hervorming van het monetaire stelsel is financiering in de tweede fase niet langer nodig. Voor de eerste fase hebben we in samenwerking met de Akademie Bewusstsein Grundeinkommen een kostenraming voor Oostenrijk opgesteld: Kostenraming voor OBI Oostenrijk

Om het idee van een humaan onvoorwaardelijk basisinkomen volgens het model – OBi+ – ook in uw land met succes in te voeren, hebben we nu uw hulp nodig.

Maak deel uit van de beweging en spreek je mening uit! – of nu meedoen.

Het OBi+ verbindt landen en mensen en kan op deze manier vrede, vrijheid en welzijn voor alle mensen op deze wereld mogelijk maken.

3 fases die ons naar een wereldwijde OBi zullen leiden:
eerste fase1.) nationale OBi (eerste fase)
– Elk land introduceert individueel zijn eigen OBi, dat op de criteria van het model “OBi+” gebaseerd kan worden.

 

tweede fase2.) continentaal OBi* (tweede fase)
– Vanaf het moment, dat er in elk land van een continent een nationaal OBi is, wordt gekeken naar het land met het hoogste tarief, waarna alle overige landen dit tarief gaan hanteren, zodat voortaan een uniform tarief voor het hele continent van toepassing is.
De nationale banken maken het OBi rechtstreeks aan de burgers over.

derde fase3.) wereldwijd OBi (derde fase)
– Nadat alle landen ter wereld minstens één nationaal OBi hebben of onder een continentaal OBi vallen, zal begonnen worden met werken aan een wereldwijd uniform OBi. Het tarief van alle landen wordt dan tot het grootste OBi verhoogd, om wereldwijd gelijke condities te scheppen – wat het begin zou betekenen van een vrije en vreedzame wereld voor iedereen.
De nationale banken maken het OBi rechtstreeks aan de burgers over.

* Start van de hervorming van het monetaire stelsel – waardoor voldoende geld beschikbaar zal zijn.

 Vragen en antwoorden

Calculator voor onbetaald werk